Inschrijving cursussen

Inschrijving geschiedt door middel van het volledig ingevulde digitale inschrijfformulier. Plaatsing vindt plaats op volgorde van aanmelding.

Start cursussen

Bij iedere cursus wordt de startdatum vermeld. Cursussen starten alleen bij voldoende deelname. Bij onvoldoende inschrijvingen wordt er contact met u opgenomen.

Betaling

De cursusgelden kunnen uitsluitend worden voldaan via automatische incasso. De incasso vindt plaats rond drie weken voor aanvang van de cursus. Hiervan ontvangt u uiteraard van te voren een factuur, waarop de datum van afschrijving wordt vermeld.

Annulering

U kunt de cursus kosteloos tot uiterlijk zes weken voor de startdatum via email annuleren. Daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd, tenzij iemand anders uw plaats nog kan innemen. Verzoeken om restitutie om andere redenen dan een langdurige ziekte of zwangerschap, worden niet gehonoreerd. Zie ook ‘ziekte en verhindering’.

Ziekte en verhindering

Wilt u de administratie zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen als u door omstandigheden een les niet kunt volgen. Er geldt geen recht op restitutie van cursusgelden, mits u wegens langdurige ziekte of zwangerschap de lessen niet meer kunt of mag vervolgen. In dat geval kan u worden verzocht de aanvraag tot restitutie te ondersteunen met een schriftelijke doktersverklaring. Tevens geldt dat u een bedrag van € 25,– aan administratiekosten in rekening wordt gebracht.
Als uw les niet door kan gaan omdat de docent ziek is, krijgt u daarvan telefonisch bericht. De les wordt op een ander tijdstip ingehaald of door een vervanger gegeven. Het tijdstip wordt in dat geval bepaald door Joost Ooijman Producties.

Voorbehoud

Joost Ooijman Producties behoudt zich het recht voor af te wijken van hetgeen in haar publicaties vermeld staat. Wel is zij verplicht deze wijziging op verzoek te motiveren.

Start typing and press Enter to search